16 aastat kogemust

Teie ettevõtte raamatupidamine


Raamatupidamine vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja heale raamatupidamistavale
Algdokumentide kontroll ja vajalikesse andmikesse kandmine (päevaraamat, pearaamat)
Põhivara arvestus
Palgaarvestus
Ostu- ja müügireskontro
Arveldused aruandvate isikutega
Käibemaksuarvestuse koostamine ja esitamine läbi E-maksuameti
Laoarvestus
Bioloogiliste varade arvestus
Maksuaruandluse koostamine ja esitamine läbi e-maksuameti

Raamatupidamisalane nõustamine


Nõustame Teid:
Kuidas koostada ettevõtte finantsanalüüsi
Mida on vaja Teie ettevõttes analüüsida ja kuidas tuua välja puudused
Kuidas kasutada finantsanalüüsi tulemusi Teie ettevõtte juhtimises jne.

Muud raamatupidamisteenused

Ühekordse iseloomuga tööd


varasemate perioodide korrastamine
raamatupidamise taastamine
aastaaruannete koostamine
kliendi esindamine Maksuametis
käibemaksukohustuslaseks registreerimine
arhiveerimine
lepingute ja muude dokumentide koostamine.

Majaan OÜ-st


Ettevõtte lugu

Ettevõtte omanik ja eestvedaja on Külli Müür. OÜ Külli Audit sai loodud juba 1995.aastal eesmärgiga pakkuda audiitorteenust. Tänaseks päevaks on ettevõttest saanud koguperefirma nimega Majaan OÜ, mille põhitegevuse suund on nüüdseks kaldunud pigem raamatupidamisteenuse kasuks.

Meie väärtus

Meie ettevõtte suurimaks väärtuseks peame omaniku pikaajalist praktilist kogemust nii audiitori kui raamatupidajana. Nimelt on Külli alati jätkanud audidite kõrvalt ka finantsjuhi tööd Saarema suurimas põllumajandusettevõttes ja pakkunud raamatupidaja teenust erinevatele firmadele. Just läbi praktilise kogemuse on omanik omandanud väga laialdase teadmistepagasi erinevate ettevõtete igapäevatööst, nende headest ja halbadest külgedest ning riskidest. Just neid hindamatuid teadmisi jagabki Külli igapäevaselt nii oma ettevõttes kui ka kõikidele klientidele. Lisaks peame äärmiselt oluliseks inimlikkust ja sõbralikku suhtlemist. Ettevõte ei ole meie jaoks kunagi ainult tabelid paberil või numbrid ekraanil. Edukas ettevõte on igal tasandil efektiivselt toimiv meeskond. Ettevõte on inimesed.

Hinnakiri Teile

Majaan OÜ eelistab igale kliendile läheneda personaalselt arvestades just Teie ettevõtte vajadusi. Sellest lähtuvalt toimuvad hinnakokkulepped iga kliendiga personaalselt, arvestades osutatava teenuse mahtu ja sisu.